فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 1

نقشه کلیدهای فرمان دهنده دستی موتورهای الکتریکی - همراه با توضیح ( بخش دوم ) - 75 صفحه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه کلیدهای فرمان دهنده دستی موتورهای الکتریکی - همراه با توضیح ( بخش اول ) - 75 صفحه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق - با پاسخنامه - 5 صفحه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت - با پاسخنامه - pdf

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره کمک برقکارساختمان درجه 2 - 4 صفحه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره راه اندازی الکتروموتورهای تکفاز و سه فاز - با پاسخنامه - 2 صفحه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت - با پاسخنامه - 30 سوال - pdf

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره تعمییر و سیم پیچی موتورهای آسنکرون سه فاز - با پاسخنامه - 60 سوال - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت - دو سری سوال 30 تایی با پاسخنامه - pdf

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکار عمومی درجه 3 - 8 صفحه - با پاسخنامه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت- شامل دو سری سوال 20 تایی با پاسخنامه - pdf

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکار صنعتی درجه 2 -با پاسخنامه - سری دوم - 40 صفحه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها - با پاسخنامه - شامل چهارسری سوال 50 تایی - 40 صفحه -pdf

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون پایان دوره برقکار صنعتی درجه 2 - سری اول - با پاسخنامه - 40 صفحه - pdf

مناسب برای دانشجویان ،مهندسین ، تکنسینها ، دانش آموزان و کارآموزان ، برقکاران و تابلوسازها و متقاضیان دریافت کارت مهارت - 40 صفحه - شامل چهار سری سوال - با پاسخنامه - pdf

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی