فایل های دسته بندی مقاله ترجمه شده - صفحه 1

Storying energy consumption: Collective video storytelling in energy efficiency social marketing

Storying energy consumption: Collective video storytelling in energy efficiency social marketing + مقاله مدیریت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ابوعبدالله جعفر بن محمد رودكي سمرقندي

زندگی نامه ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم رودکی سمرقندی؛ زاده ، اواسط قرن سوم هجری قمری ۲۴۴ قمری) از شاعران ایرانی دوره ، سامانی در سده ، چهارم هجری قمری است. او استاد شاعران آغاز قرن چهار هجری قمری ایران است. رودکی به روایتی از

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درک رابطه بین رضایت از برقراری ارتباط، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

این تحقیق، کاربرد عدالت و مفاهیم OCB را فراتر از انجام و رضایت شغلی گسترش می دهد تا بدین منظور بتواند تاثیرات بررسی نشده قبلی را بوسیله بررسی رابطه بین رضایت ارتباطات (CS)، عدالت درک شده، و رفتار شهروندی سازمانی (OCB)، را در میان کارمندان چینی، بدست بیاورد. ما پیش بینی میکنیم که عدالت درک شده، ارتبا

قیمت : 9,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استخراج اطلاعات ترافیکی مربوط به خودرو های بزرگ: در راستای جلوگیری از ازدحام جمعیت و تصادف

: در سال 2013 ،( 32.719) نفر از مردم ایالات متحده آمریکا در تصادفات ترافیکی در آمریکا جان خود را باختند. بطور میانگین روزانه، تقریبا 90 نفر از مردم زندگی خود را از دست می دهند و در هر ساعت چیزی حدود 250 نفر صدمه می بینند. امنیت راه و جاده توانسته با کاهش تصادفات موجود در ترافیک

قیمت : 7,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هزینه ی خلاقیت: نمای کنترلیThe cost of creativity: A control perspective*

سازمان هایی که به شدت به خلاقیت کارمندانشان وابسته اند با یک مسئله ی غامض روبرو هستند: طبیعت خاص تولید خلاقیت نیازمند استفاده از کنترل رسمی است، در حالی که چنین کنترلی می تواند خلاقیت کارمندان را تحلیل ببرد. با بررسی چگونگی تاثیر وابستگی خلاقیت کارمندان برانتخاب رویه ی کنترل این مسئله را مورد بررسی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقابل رییس مدیران اجرایی و تیم مدیران ارشد در کارکرد سازمانی

این مقاله روابط بین منابع CEO و TMT و تاثیر انها برکارکرد سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد. The interaction of chief executive officer and top management team on organization performance☆

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درک توانایی‌های پویا و توانمندی‌های سازمانی در زمینه شرکت های کوچک : یک دستور کارتحقیقاتی

SME در اقتصاد جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است باستثتای موارد موجود در کشورهای درحال توسعه که در زمره ی ان اقتصادهایی است که با اشتغال عمده و مشکلات توزیع درامد رو برو هستند. SME ها بخصوص برای رقابت های در حال توسعه، بازارهای موثر، و کاهش فقرمخصوصا در کشورهای درحال توسعه موتور ترقی هستند (فن،2003

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل