فایل های دسته بندی فایل های مدرسه - صفحه 1

طرح درس سالانه ي عربي 4 انساني

طرح درس سالانه ي عربي 4 انساني

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تیزهوشان ورودی ششم به هفتم

آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1399-1398

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تیزهوشان 1398-1397

آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1398-1397

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چه کنيم که دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

چه کنيم که دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل